Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2023, str. 188
Postupak usklađenja temeljnog kapitala u sudskom registru zbog uvođenja eura
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Nužnost usklađenja svote temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine udjele u kapitalu s pojedinim odredbama ...

rrif - 2.2023, str. 168
Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Nina MILIŠA-LEŽAJA , dipl. oec.

Promijenjen je zakonski okvir kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koji se primjenjivao od početka 2018 godine ...

rrif - 2.2023, str. 138
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2022. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Statističko izvješće o dospjelim a nenaplaćenim računima sastavljaju i predaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a koji na ...

rrif - 2.2023, str. 108
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2022. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

rrif - 2.2023, str. 88
Utvrđivanje obveze PDV-a prema izdanim računima kod „dobitaša“ – praktičan primjer
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U članku se na novim obrascima i evidencijama koji se primjenjuju od 1 siječnja 2023 godine daju objašnjenja u vezi ...

obav - 2.2023, str. 75
IX. ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA

1. ZASTARA

2. ROKOVI PLAĆANJA

obav - 2.2023, str. 49
VI. IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD

1. ROKOVI DOSTAVE OBRASCA JOPPD

2. OZNAKE NA OBRASCU JOPPD

PrGO - 1.2023, str. 199
Dodatni porez na dobitak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Tko je obveznik dodatnog poreza na dobitak Tko nije obveznik dodatnog poreza na dobitak Osnovica i izračun dodatnog ...

PrGO - 1.2023, str. 5
Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

 1. Obveznici sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja
 2. Svrha i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja

Pror - 1.2023, str. 3
Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja za 2022. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2022 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

rrif - 12.2022, str. 194
Prijava paušalnog poreza na dohodak na Obrascima PO-SD i PO-SD-Z za 2022. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

Pror - 12.2022, str. 3
Popis imovine i obveza u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Ana SAVANOVIĆ GORIŠEK

Za sve osobe koje poslovno djeluju tako i osobe koje pripadaju proračunskom sustavu trebaju krajem godine popisati imovinu i obveze ...

Snimka webinara
Nadolazeće izmjene Zakona o radu, trajanje 310 min
Četvrtak, 17.11.2022.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

pip - 11.2022, str. 53
Plaćanje poreza na kuće za odmor
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porez na kuće za odmor je vlastiti izvor prihoda gradskih ili općinskih proračuna Obveza utvrđivanja i plaćanja poreza na kuće ...

rrif - 11.2022, str. 65
Promjene u korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD)
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Stella HRVATIN , bacc. ormo.

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti CSRD u završnoj je fazi pripreme i uskoro se očekuje njezino usvajanje Raste broj ...

pip - 11.2022, str. 32
Upute potrošačima o postupku jednostranog raskida ugovora
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prije nego li potrošač s trgovcem sklopi ugovor na daljinu ili ugovor izvan poslovnih prostorija trgovac ga mora na jasan ...

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva temeljem zakona
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Zagrebu

rrif - 10.2022, str. 179
Proračunski devetomjesečni financijski izvještaji za 2022. godinu
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

U skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva financijski izvještaji predaju se kvartalno Prvi nastupajući rok za predaju ...

rrif - 10.2022, str. 101
Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 7 22 pisali smo o tome kako porezni obveznici sa sjedištem u RH mogu ostvarivati povrat ...

Snimka webinara
Novosti iz roditeljskih prava i najčešća pitanja kod obračuna bolovanja , trajanje 160 min
Četvrtak, 08.09.2022.

Autori:
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

rrif - 9.2022, str. 110
Povrati pogrešno uplaćenih proračunskih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost podmiruju javna davanja popunjavanjem naloga za plaćanje prema utvrđenim rokovima dospijeća Ako ...

rrif - 8.2022, str. 122
Specifičnosti u JOPPD-u kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih slobodnih zanimanja samostalni su osiguranici u okviru mirovinskog i ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo iz RH koje je porezni obveznik je tijekom razdoblja travanj lipanj 2022 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u ...

Pror - 6.2022, str. 3
Sastavljanje i predaja polugodišnjih financijskih izvještaja u 2022. godini u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Kao i svake prethodne godine osobe koje se svrstavaju u proračunski računovodstveni sustav moraju u skladu s pravilima financijskog izvještavanja ...

rrif - 6.2022, str. 56
Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji su u postupku stečaja likvidacije statusnih promjena postupku brisanja društva bez likvidacije te podružnice inozemnih osnivača obveznici su ...

rrif - 5.2022, str. 122
Zaprimanje i verifikacija prijave poreza na dobitak za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Trgovačka društva i druge pravne i fizičke sobe koje gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno i trajno radi ostvarivanja dobitka uz primjenu ...

pip - 5.2022, str. 66
Čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije prema noveliranom propisu
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku na jezgrovit način prikazuju novosti koje se odnose na čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije trgovačkog društva ...

rrif - 5.2022, str. 55
Provedba plana restrukturiranja u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Predstečajni postupci provode se od 1 rujna 2015 godine prema Stečajnom zakonu a najnovije izmjene Stečajnog zakona odrazile su se ...

rrif - 5.2022, str. 45
Uredba o taksonomiji EU –izvještavanje ključnih pokazatelja uspješnosti i održiva ulaganja
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Stella HRVATIN , bacc. ormo.

Europski parlament i Vijeće Europske unije tijekom 2020 godine donijelo je Uredbu o taksonomiji EU 2020 852 kojom se definiraju ...

Pitanja i odgovori
Rok za predaju Obrasca PDV kada zadnji dan roka pada na blagdan ili neradni dan
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Koji je zadnji dan roka za predaju Obrasca PDV kad zadnji dan roka padne u nedjelju?

rrif - 4.2022, str. 166
Privremeni uvoz
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Privremeni uvoz je carinski postupak u okviru posebnih postupaka koji predviđa mogućnost da se strana roba privremeno zadržava na području ...

Pror - 4.2022, str. 20
Prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za uvođenje eura
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Prema sadašnjim saznanjima očekuje se da će se od 1 siječnja 2023 godine u Republiku Hrvatsku uvesti euro kao nacionalna ...

Pror - 4.2022, str. 5
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za prvo tromjesečje 2022. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Osobe koje su obveznici primjene računovodstva u javnom području tzv proračunskog računovodstva imaju učestalu tromjesečnu obvezu sastavljanja financijskih izvještaja tijekom ...

Snimka webinara
Transferne cijene u RH, trajanje 137 min
Ponedjeljak, 28.03.2022.

Snimka webinara
GFI i PD za mikro i male poduzetnike, trajanje 240 min
Srijeda, 09.03.2022.

rrif - 3.2022, str. 19
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 22 22 od 23 veljače 2022 godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o rokovima ...

Vijesti
Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Četvrtak, 24.02.2022.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima ...

Vijesti
Predaja GFI-ja za neprofitne organizacije
Srijeda, 23.02.2022.

Neprofitne osobe koje primjenjuju neprofitno računovodstvo moraju sastaviti i predati svoje financijske izvještaje do 1 ožujka 2022 godine Godišnje financijske ...

rrif - 2.2022, str. 143
Izvješćivanje o prekograničnim aranžmanima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza utvrđena je obveza i način izvješćivanja poreznih obveznika Poreznoj upravi o prekograničnim ...

rrif - 2.2022, str. 139
Obveza sastavljanja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Predaja statističkog izvješća o dospjelim a nenaplaćenim računima i dalje je obvezna Obveznici sastavljanja tog izvješća su porezni obveznici upisani ...

rrif - 2.2022, str. 111
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2021. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

obav - 2.2022, str. 76
IX.ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA

1. ZASTARA

2. ROKOVI PLAĆANJA

obav - 2.2022, str. 48
VI.IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD

1. OZNAKE NA OBRASCU JOPPD

2. ROKOVI DOSTAVE OBRASCA JOPPD

Vijesti
Sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Petak, 21.01.2022.

Financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva se moraju sastaviti i predati u rokovima koji su uobičajeni za svaku od skupina ...

Vijesti
Ministarstvo financija namjerava skratiti rokove predaje financijski i poreznih izvješća za 2021. godinu
Srijeda, 12.01.2022.

I ove godine ponavlja se ista priča kao i prošle u vezi predaje financijskih i poreznih izvješća Još uvijek nije ...

rrif - 1.2022, str. 126
Refundacija poslodavcima naknade za bolovanja radnika
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Tijekom privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad radnika poslodavac ima pravo na povrat isplaćenih sredstava na ime naknade plaće odnosno ...

pip - 1.2022, str. 31
Rokovi ispunjenja novčanih obveza
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza između poduzetnika te poduzetnika i osoba javnog prava u kojima su osobe javnog prava dužnici te ...