Kontrolni postupci u Poreznoj upravi pri zaprimanju obrasca PD za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Kontrolni postupci u Poreznoj upravi pri zaprimanju obrasca PD za 2017. godinu
Stranica:
105.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Prijavu poreza na dobitak za 2017. godinu na novom obrascu PD obvezno podnose trgovačka društva i druge pravne sobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobitka ili drugih gospodarski procjenjivih koristi. Ako su porezni obveznici prema računovodstvenim propisima razvrstani u velike i srednje poduzetnike ili su obveznici PDV-a, obrazac PD obvezni su dostaviti do 30. travnja 2018. godine elektroničkim putem u okviru elektroničkih usluga Porezne uprave, dalje: PU, te uporabom sustava ePorezna.
      No neovisno o tome je li porezna prijava predana neposredno referentu u ispostavi PU, dostavljena poštom ili uporabom sustava ePorezna, obrasci PD prolaze jednake programske kontrole. Radi toga su porezni obveznici prije predaje obrasca PD obvezni s nadležnom ispostavom obaviti usklađenje stanja po pojedinim vrstama uplaćenog poreza.
      Fizičke osobe koje uz radni odnos obavljaju obrtničku ili drugu samostalnu djelatnost i po toj osnovi plaćaju poreza na dobitak, po prvi put sastavljaju i podnose PU-u novo izvješće na obrascu PD-DOP. Ako su obveznici poreza na dobitak, pravne i fizičke osobe, zadovoljile propisane uvjete te su ispostavi PU dale izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice za 2017. godinu prema novčanom načelu, tada sastavljaju i podnose do 30. travnja 2018. godine prijavu poreza na dobitak prema novčanom načelu na obrascu PD-NN.

1. Uvod
2. Načini podnošenja prijave poreza na dobitak
3. Dostavljanje priloga uz prijavu porezna na dobitak
4. Usklađenje podataka prije predaje obrasca PD
5. Vrste priloga uz obrazac PD koji se dostavljaju putem ePorezna
6. Postupak verifikacije obrasca PD za 2017. godinu

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi