Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2021
Članak:
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2020. godinu
Stranica:
82.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Poduzetnici – obveznici poreza na dobitak koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na dobitak za 2018. i 2019. godinu, obvezni su to nastaviti sljedeća tri porezna razdoblja pod uvjetom da su u prethodnoj godini (2019.) ostvarili ukupni prihod do 7.500.000,00 kuna. Prema tome, ti će poduzetnici primjenjivati novčano načelo i kod prijave poreza na dobitak za 2020. godinu i Poreznoj će upravi najkasnije do 30. travnja dostaviti Obrazac PD-NN. Za 2020. godinu u primjeni je NOVI Obrazac PD-NN.

Prijavu poreza na dobitak prema novčanom načelu primijenit će i oni obveznici poreza na dobitak koji su se za ovu metodu odlučili početkom prošle godine i do 15. siječnja 2020. godine dostavili Poreznoj upravi „Izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice“. Međutim, sve do podnošenja prijave poreza na dobitak za 2020. godinu (najkasnije do kraja travnja 2021.) ti poduzetnici mogu Poreznoj upravi dostaviti „Izjavu o odustajanju od utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu“ i poreznu prijavu sastaviti u skladu s odredbama iz čl. 5., st. 1. Zakona o porezu na dobit na Obrascu PD.

Primjena novčanog načela kod utvrđivanja osnovice poreza na dobitak primjenjuje se od 2017. godine. Stoga svi poduzetnici koji su ovo načelo primjenjivali protekla tri porezna razdoblja, mogli su ga u 2020. godini napustiti u skladu s čl. 5. st. 13. Zakona. Ovo je prva godina koja dopušta slobodni izlazak iz novčanog načela onim poduzetnicima koji su tri godine prolazili labirint sastavljanja Obrasca PD-NN.

  1. Uvod
  2. Postupak utvrđivanja osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela
  3. Sastavljanje Obrasca PD-NN
  4. Porezna osnovica, porezna obveza, porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
  5. Preneseni porezni gubitak
  6. Predujmovi poreza na dobitak za 2021. godinu
  7. Primjer utvrđivanja poreza na dobitak prema novčanom načelu
  8. Provjera
Hashtags:
#Dobitak, #NovčanoNačelo, #ObrazacPD-NN