Rokovi za financijska izvješća te porezne prijave i druge obveze tijekom lipnja

Datum: 10.06.2021, Četvrtak
Autor: Š.G.

Do 30. lipnja 2021. godine za 2020. godinu treba predati:

1. Financijska izvješća

 • Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe (GFI-POD)
 • Izjavu o neaktivnosti (umjesto GFI-POD) ako poduzetnik nije imao poslovnih događaja niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama - u FINU i Poreznu upravu
 • Obavijest o obvezi predaje konsolidiranih financijskih izvješća – samo obveznici konsolidacije (srednje i velike grupe)

2. Prijava poreza na dobit i izvješće o ostalim obvezama

 • PD obrazac sa svim prilozima
  • Izjava o načinu korištenja više plaćenog poreza na dobitak
  • Pregled podataka za plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor
  • PD-IPO – Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama
  • PD-DOP – Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi druge djelatnosti
  • PD -KID – Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva
  • Pregled plaćenog poreza po odbitku
  • i dr.
 • PT – Prijava poreza po tonaži broda - za obveznike koji plaćaju porez po tonaži
 • PD-PO – Izvješće o obračunanom porezu na dobit u paušalnoj svoti
 • PD-NN – Porez na dobit po novčanom načelu
 • TZ 1- Obračun članarine turističkoj zajednici
 • SR – Obračun spomeničke rente

3. Ministarstvo poljoprivrede

 • OKFŠ – Obračun naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma

Povratak na vijesti