Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022. godinu (Obrazac PD-IPO)

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022. godinu (Obrazac PD-IPO)
Stranica:
134.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Obveznici predaje Obrasca PD-IPO
  2. Povezane osobe s poreznog motrišta
  3. Podatci koji se unose u Obrazac PD-IPO
  4. Primjer popunjavanja Obrasca POD-IPO
Hashtags:
#GodišnjiObračun2022, #ObrazacPD-IPO, #PovezaneOsobe