Izlazni porez

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Izlazni porez
Stranica:
106.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

Zakonom o porezu na dobit predviđen je poseban postupak oporezivanja odnosno obračuna porezne osnovice ako porezni obveznik premješta sjedište svog poslovanja iz Hrvatske u neku drugu državu članicu ili treću zemlju. Ta zakonske regulativa usmjerena je na poslovnu politiku poreznih obveznika koji bi odgovarajućim poslovnim strategijama premjestili poslovanje u zemlju s manjom poreznom stopom kako bi ostvarili porezne uštede. Takvi postupci poreznih obveznika nisu zabranjeni, ali mogu imati posljedicu plaćanja poreza na razliku između tržišne i knjigovodstvene vrijednosti imovine (vrijednosti za potrebe oporezivanja). Posebna pozornost posvećena je onim slučajevima kada porezni obveznik premješta imovinu iz Hrvatske u neku drugu zemlju, čime prestaje pravo oporezivanja u Hrvatskoj. U ovom članku obrađujemo temu o izlaznom oporezivanju onako kako je to propisao Zakon o porezu na dobit.

  1. Događaji koji su povod za obračun izlaznog poreza
  2. Osiguranja od nezgode
  3. Iznimke od oporezivanja
  4. Obvezna prijava događaja
  5. Odgoda plaćanja nastalog poreza i razlozi ukidanja
  6. Obračun kamata za vrijeme odgode
  7. Način obračuna izlaznog poreza
  8. Knjiženje izlaznog poreza
  9. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #IzlazniPorez, #IzlaznoOporezivanje, #ObrazacPD, #Premještanje