Podnošenje zahtjeva za promjenom visine predujma poreza na dobitak u 2008

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2008
Članak:
Podnošenje zahtjeva za promjenom visine predujma poreza na dobitak u 2008
Stranica:
101.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Tijekom 2008. sva trgovačka društva i druge pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju djelatnost radi stjecanja dobitka, kao i fizičke osobe koje se bave obrtom i slobodnim zanimanjem te drugim djelatnostima koje se oporezuju kao obrtničke a postali su obveznici plaćanja poreza na dobitak, obvezni su plaćati mjesečni predujam poreza na dobitak. Visina predujma se  utvrđuje razmjerno 1/12 porezne obveze po godišnjem obračunu za prethodnu godinu. Samo na temelju podnesenoga pisanog zahtjeva poreznog obveznika nadležna ispostava Porezne uprave može rješenjem utvrditi nove svote mjesečnih predujmova ili odrediti drugo razdoblje plaćanja predujmova.
Hashtags:
#Dobitak, #Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi, #Porezi