Revizija računovodstvenih procjena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Revizija računovodstvenih procjena
Stranica:
318.
Autor/i:
Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Sažetak:

      U skladu sa zahtjevima pojedinih računovodstvenih standarda prilikom priznavanja, mjerenja i objavljivanja pozicija financijskih izvještaja menadžment se često služi procjenama, uključujući i procjene fer vrijednosti. Budući da su procjene često subjektivne i podložne pristranosti menadžmenta te na njih utječu različiti faktori, revizor može procijeniti povećani rizik vezan uz računovodstvene procjene. Stoga, od revizora se očekuje da pribavi dostatne i primjerene revizijske dokaze o razumnosti procjena menadžmenta te o tome jesu li izvršene odgovarajuće objave u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja. U članku autorica razmatra procedure i postupke koje revizor treba provesti prilikom revizije računovodstvenih procjena, a u skladu sa zahtjevima MRevS-a 540 - Revidiranje računovodstvenih procjena, uključujući računovodstvene procjene fer vrijednosti, i s tim povezana objavljivanja.

1. Uvod
2. Karakteristike računovodstvenih procjena
3. Postupci revizora u fazi prepoznavanja i procjene rizika
4. Postupci revizora u fazi reakcije na procijenjene rizike
5. Postupci revizora u fazi izvješćivanja
6. Zaključak

Hashtags:
#Revizija