Rokovi dostave financijskih izvješća za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Rokovi dostave financijskih izvješća za 2017. godinu
Stranica:
46.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Obveza sastavljanja financijskih izvješća
2. O veličinI poduzetnika ovisi opseg izvješća
3. Opseg godišnjih financijskih izvješća
4. Financijska izvješća za statistiku (rok do 30. travnja)
5. Financijska izvješća za javnu objavu (rok do 30. lipnja)
6. Način dostave dokumentacije
7. Konsolidirana financijska izvješća
8. Revizija financijskih izvješća
9. Dostava financijskih izvješća u sudski registar putem FINA-e
10. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća

Hashtags:
#Računovodstvo