Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
Stranica:
178.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Poduzetnici – obveznici poreza na dobitak koji su u svojim poslovnim knjigama imaju evidentirane poslovne događaje s povezanim osobama a koji se odnose na primljene i dane zajmovie te prodaju i nabavu roba i usluga, obvezni su Poreznoj upravi uz Prijavu poreza na dobitak (obrazac PD) dostaviti i obrazac PD-IPO. Ove je godine došlo do određenih pojednostavljenja u načinu popunjavanja ovog obrasca koje proizlaze iz izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dobit – o čemu pišemo u nastavku.

1. Tko je obveznik predaje obrasca PD-IPO
2. Tko su povezane osobe
3. Podatci koji se unose u obrazac PD-IPO
4. Primjer popunjavanja obrasca POD-IPO

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi