Računovodstvo tečajnih razlika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Računovodstvo tečajnih razlika
Stranica:
83.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Prije završnih knjiženja i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, potrebno je provesti usklađenje stanja računa koji se „vežu“ uz strane valute. Iako se promjene i stanje na računima glavne knjige evidentira u kunama, pojedine stavke uz kune iskazuju se i u stranoj valuti. Riječ je, primjerice, o potraživanjima od kupaca iz inozemstva, obvezama prema dobavljačima iz inozemstva te stanju novčanih sredstava na deviznom računu. Vrijednost se ovakve imovine i obveza mijenja promjenom tečaja te je nužan nastanak tečajnih razlika koje se odražavaju na visinu prihoda i rashoda društva. Na datum bilanciranja poduzetnik je obvezan iskazati vrijednost stranih sredstava prema srednjem tečaju HNB-a na taj dan.

1. Uvod
2. Koji tečaj primijeniti i na koje stavke
3. Utvrđivanje tečajnih razlika
4. Porezni položaj tečajnih razlika
5. Primjeri knjiženja tečajnih razlika
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo