Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine
Stranica:
43.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Neovisno o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u iz Nar. nov., br. 115/16. koje će stupiti na snagu od 1. siječnja 2018. godine, s istim datumom stupaju na snagu i Izmjene i dopune Pravilnika o PDV-u kojima se jednim dijelom objašnjavaju odredbe izmjena Zakona o PDV-u, a ostale izmjene odnose se na objašnjenja i nomotehnička usklađenja na području PDV-a. U nastavku se daje kratki pregled izmjena Pravilnika o PDV-u koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine, koje se odnose na mogućnost priznavanja i evidentiranja pretporeza pri nabavi ili najmu osobnih automobila (pozicija PDV obrasca VIII. 1.1.2.), na to da obveza obračuna PDV-a ne nastaje za plaćene i primljene predujmove u vezi s isporukom dobara koju tuzemnom primatelju obavi strani porezni obveznik, odnosno u vezi s isporukom dobara koje tuzemni porezni obveznik obavi stranom

1. Uvod
2. Ovjera građevinske situacije
3. Porezni položaj primljenih i danih predujmova od stranoga poreznog obveznika za isporuke dobara
4. Hrana za životinje
5. Uvjet za povrat PDV-a kupcu iz treće zemlje
6. Evidentiranje podataka u obrascu PDV pod VIII.1.

Hashtags:
#Porezi