Carinski postupak i PDV

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Carinski postupak i PDV
Stranica:
311.
Autor/i:
Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

      Pristupanjem Europskoj uniji (dalje: EU) mijenjaju se pravila u novim državama članicama u vezi s međunarodnom razmjenom dobara na području Zajednice. Poslovne aktivnosti poreznih obveznika započete pred sam ulazak države članice u EU u nekim slučajevima teško je smjestiti u pravni kontekst odredaba predviđenih za prijelazno razdoblje. Tako je postavljeno pitanje carinskog i poreznog tretmana robe koja je trebala biti uvezena iz EU-a, a prevozi se u trenutku kada država odredišta postaje državom članicom EU-a.

1. Uvod
2. Status robe koja se prevozi u trenutku pristupanja EU-u – presuda ESP u predmetu C‑248/09 Pakora Pluss
3. Presuda u predmetu C-571/15 Wallenborn transports SA
4. Presuda ESP u spojenim predmetima C‑226/14 Eurogate Distribution GmbH i C‑228/14 DHL HuB Leipzig GmbH
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi