Izjava o neaktivnosti umjesto financijskih izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Izjava o neaktivnosti umjesto financijskih izvješća
Stranica:
201.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Poduzetnici koji nemaju poslovnih događaja tijekom godine niti podataka o imovini i obvezama obvezni su prema Zakonu o računovodstvu do kraja travnja tekuće godine umjesto financijskih izvješća dostaviti FINA-i Izjavu o neaktivnosti. Izjava koja može zamijeniti prijavu poreza na dobitak može se, međutim, dati samo ako porezni obveznik nakon upisa u sudski ili drugi registar nije obavljao djelatnost, nije imao prometa na računu odnosno nije imao poslovnih događaja. Takva se izjava ne može dati u nekim drugim godinama ako je porezni obveznik prije toga podnosio poreznu prijavu.

1. Obveza dostavljanja financijskih izvješća
2. Mogućnost dostavljanja Izjave o neaktivnosti prema ZOR-u
3. Izjava o neaktivnosti prema Zakonu o porezu na dobit
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo