Naknadna odobrenja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Naknadna odobrenja
Stranica:
220.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu proračunskog računovodstva knjiže naknadno dana / primljena odobrenja ako su dana / primljena u godini u kojoj je knjižena i izvorna poslovna promjena u vezi s kojom su ona primljena odnosno u godini koja slijedi godinu u kojoj su te ishodišne poslovne promjene izvorno knjižene.
      Uobičajeno je da se naknadno daju ili prime odobrenja kojima se, u biti, smanjuju izvorno iskazani prihodi odnosno rashodi. Predlaže se da se za ona koja su nastala u istoj godini u kojoj su iskazani izvorni prihodi / rashodi – storniraju prihodi odnosno rashodi, a ako slijede godinu u kojoj su izvorno iskazani prihodi / rashodi – kao ostali rashodi / prihodi.

1. Naknadno dana odobrenja
2. Naknadno primljeno odobrenje

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo