Prilog obrtnici 1/2018

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
II. Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
III. Sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2017. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
IV. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.