Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika za 2017. godinu – na obrascu INO-DOH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika za 2017. godinu – na obrascu INO-DOH
Stranica:
281.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Godišnju poreznu obvezu poreznog obveznika, rezidenta Republike Hrvatske, utvrđuje Porezna uprava u posebnom postupku na temelju podataka koji su podneseni Poreznoj upravi na obrascu JOPPD za isplaćene primitke i plaćeni porez na dohodak u tuzemstvu. Podatke o primitcima koje rezident Republike Hrvatske ostvari u inozemstvu, na koje je porez plaćen u inozemstvu, Porezna uprava nema podatke. Budući da se rezidentu Republike Hrvatske godišnja porezna obveza utvrđuje od ukupno ostvarenih primitaka u zemlji i u inozemstvu. O ostvarenim primitcima koji su ostvareni u inozemstvu i na koji je porez plaćen u inozemstvu, Porezna uprava nema saznanja, pa je porezni obveznik dužan prijaviti taj primitak putem obrasca INO-DOH. Plaće izaslanih radnika na koje je porez plaćen u inozemstvu obvezan je prijaviti poslodavac. Obrazac INO-DOH poslodavac podnosi Poreznoj upravi prema svojem sjedištu najkasnije do 31. siječnja 2018. godine. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika
3. Primjeri iskazivanja podataka na obrascu INO-DOH

Hashtags:
#Dohodak, #Plaće, #Porezi