Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD-DOP
Stranica:
211.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Obveznici poreza na dobitak koji obavljaju samostalnu djelatnost kao „drugu djelatnost“ obvezni su sami utvrditi obvezu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja druge djelatnosti. Prošle godine taj je obračun bio sastavni dio prijave poreza na dobitak (Obrasca PD), međutim ove godine u tu se svrhu sastavlja zasebno „Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti za 2017. godinu“ – Obrazac PD-DOP koji se zajedno s Obrascem PD dostavlja Poreznoj upravi. Obračunane doprinose treba platiti najkasnije do dana predaje ovih obrazaca u Poreznu upravu.

1. Tko su obveznici doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti
2. Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti na obrascu PD-DOP
3. Primjeri utvrđivanja obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti u obrascu PD-POD
4. Uplatni računi za doprinose po osnovi obavljanja druge djelatnosti

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi