Računovodstvene procjene

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Računovodstvene procjene
Stranica:
205.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje računovodstvenih procjena u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 3 i MRS-a 8. Pritom daje primjere računovodstvenih procjena koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi, a odnose se na promjenu vijeka trajanja dugotrajne materijalne imovine, procjenu naplate potraživanja, zastarjelost zaliha i drugo te obrazlaže učinke tih promjena na financijski rezultat poslovanja društva.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Razlučivanje računovodstvenih procjena i računovodstvenih politika
3. Učinci promjene računovodstvene procjene
4. Procjena vijeka trajanja dugotrajne materijalne imovine
5. Procjena sumnjivih i spornih potraživanja
6. Procjena vrijednosti zaliha
7. Procjena obveza na temelju jamstva
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo