Pravo na žalbu u sustavu javne nabave

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Pravo na žalbu u sustavu javne nabave
Stranica:
369.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

     Pravo na žalbu jedan je od bitnih instituta u sustavu javne nabave. Ono je doživjelo neke promjene u odnosu na prethodno važeći sustav javne nabave.
     Radi stjecanja prava na žalbu zahtijeva se ispunjenje dviju bitnih pretpostavki: postojanje pravnog interesa i pretrpljenje štete.
     U ovom se članku kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave objašnjava ovaj institut.

1. Uvod
2. Pravni akti EU-a s kojima je usklađen važeći Zakon o javnoj nabavi
3. Ovlasti Državne komisije prema prethodnom Zakonu o javnoj nabavi
4. Ovlasti Državne komisije prema ZJN 2016
5. Postupovne pretpostavke za izjavljivanje žalbe
6. Pravo na žalbu
7. Zaključno

Hashtags:
#Proračunsko