Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2017. godinu
Stranica:
90.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna
3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i gubitka za 2017. Godinu
4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
5. Razlika prihoda i rashoda te utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
6. Primjer sastavljanja računa dobitka i gubitka za 2017. godinu

Hashtags:
#Računovodstvo