Što donose izmjene Pravilnika o porezu na dohodak u 2018. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Što donose izmjene Pravilnika o porezu na dohodak u 2018. godini
Stranica:
14.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      S početkom godine predviđene su promjene u Pravilniku o porezu na dohodak koji uređuje porezni položaj primitaka koji se isplaćuju fizičkim osobama. Promjene koje je zakonodavac predvidio bit će tek objavljene u Narodnim novinama. Prema našim saznanjima u nastavku donosimo pregled najvažnijih izmjena.

1. Isplate neoporezivih primitaka
2. Napitci koje poslodavac može neoporezivo podmiriti svojim zaposlenicima
3. Dar u naravi
4. Inozemni dohodak
5. Isplate u gotovini za otkup otpada
6. Uzdržavani članovi
7. Grad Vukovar i I. skupina

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi