Obračun amortizacije za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2018
Članak:
Obračun amortizacije za 2017. godinu
Stranica:
74.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Trošak amortizacije dugotrajne imovine iskazuje se prema obračunu koji se sastavlja u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda. Poreznim su propisima utvrđene stope do kojih je iskazani trošak amortizacije porezno priznat te su propisani ostali kriteriji koje treba zadovoljiti da bi trošak bio priznat.
      Autor u članku piše o zahtjevima računovodstvenih standarda vezanih za obračun amortizacije, utvrđivanju korisnog vijeka trajanja, dopuštenim metodama obračuna amortizacije te o poreznim ograničenjima u vezi s priznavanjem troška amortizacije.

1. Uvod
2. Računovodstveni okvir za obračun amortizacije
3. Porezni okvir za obračun amortizacije
4. Obračun amortizacije
5. Početak i završetak obračuna amortizacije
6. Porezno priznata amortizacija
7. Porezno nepriznata amortizacija
8. Amortizacija revalorizirane imovine
9. Evidentiranje odgođene porezne imovine
10. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo