Aktualnosti u vezi s potporama za očuvanje radnih mjesta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Aktualnosti u vezi s potporama za očuvanje radnih mjesta
Stranica:
13.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanja (dalje: HZZ) donijelo je mjeru – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19). Cilj je mjere očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost. Visina potpore utvrđuje se u svoti od 3.250,00 kuna za ožujak po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, te u svoti od 4.000,00 kuna za travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Jednako tako, HZZ će na temelju podataka Porezne uprave obaviti isplatu doprinosa (MO II. stup) razmjerno visini dodijeljene potpore, i to svotu od 203,12 kn za ožujak po radniku te svotu od 250,00 kn za travanj i svibanj po radniku.

1. Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću koja je manja od primljene potpore
2. Otpis javnih davanja po primljenoj potpori
3. Do kada treba predati dokaz o isplati plaće za travanj
4. Koja se visina potpore isplaćuje radniku koji radi na nepuno radno vrijeme
5. Obračun plaće koja je viša od sufinancirane neto-plaće
6. Može li poslodavac svojim radnicima isplaćivati neoporezive primitke iako je primio potporu
7. Može li poslodavac za vrijeme primanja potpore otpuštati i zapošljavati radnike

Hashtags:
#CovidPotpore, #OčuvanjeRadnihMjesta, #PoslovneFinancije, #Potpore, #TroškoviOsoblja