Mjere Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Mjere Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Na svojoj sjednici 17. ožujka Vlada Republike Hrvatske donijela je brojne mjere za pomoć gospodarstvu zbog smanjene aktivnosti, nefunkcioniranja tržišta i drugih okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19 (koronavirusa), a Sabor RH ozakonio ih je 18. i 19. ožujka.
      U području poreznih i parafiskalnih javnih prihoda učinjeno je nekoliko promjena propisa koji omogućuju smanjenje ili oslobođenje od nekih poreznih plaćanja. Porezni učinci takvih mjera u nekim će se slučajevima osjetiti tek za godinu dana podnošenjem porezne prijave, a financijski kod nekih poduzetnika odmah nakon primitka državnih potpora.
      Za provedbu mjera u većini slučajeva potrebni su posebni pravilnici kojima će se propisati operacionalizacija ili posebne odluke ministara ili jedinica lokalne samouprave o oslobođenjima, odgodama ili olakšicama.

1. Porezne olakšice i oslobođenja
2. Mjere iz područja financija
3. Zaključak

Hashtags:
#CovidPotpore, #OdgodaPlaćanjaPoreznihObveza, #OtpisJavnihDavanja, #PoslovneFinancije