Kamatni rizik u bankarskom poslovanju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Kamatni rizik u bankarskom poslovanju
Stranica:
213.
Autor/i:
Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.
Sažetak:

      Autor u članku prezentira temu kamatnog rizika i novih regulatornih zahtjeva koji se fokusiraju na upravljanje kamatnim rizikom u knjizi banke, što se očekuje u skorašnjoj reviziji Europskog zakona o bankama (CRD V/ CRRII).

1. Uvod
2. Kamatni rizik
3. Kamatni rizik u knjizi banke
4. Načela za upravljanje i nadzor nad kamatnim rizikom – Basel
5. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije