Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Kada osoba ostvari pravo na mirovinu, prestaje njezin status mirovinskog osiguranika. On zadržava samo pravo na zdravstveno osiguranje. Ako umirovljenik želi obavljati neku od djelatnosti po kojoj je propisana obveza mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ili zasnuje radni odnos, isplata mirovine obustavlja se za vrijeme obavljanja te djelatnosti i ponovo se isplaćuje nakon prestanka obavljanja te djelatnosti. Međutim, u nekim se slučajevima iznimno dopušta obavljanje djelatnosti ili zapošljavanje umirovljenika kada se isplata mirovine ne obustavlja, što je tema ovoga članka.

1. Uvodne napomene
2. Umirovljenici u radnom odnosu
3. Obavljanje djelatnosti sporednog zanimanja odnosno domaće radinosti i sporednog zanimanja
4. Obvezno osiguranje osoba koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje te paušalno plaćaju porez na dohodak
5. Obavljanje posla po ugovoru o djelu i autorskom djelu – drugi dohodak
6. Obavljanje djelatnosti poljoprivrede (OPG) umirovljenika
7. Umirovljenici, iznajmljivači nekretnina i pokretnina
8. Umirovljenici kao članovi uprave trgovačkog društva ili prokuristi

Hashtags:
#PoslovneFinancije