Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana za 2017. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2018
Članak:
Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana za 2017. godinu
Stranica:
175.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Godišnju poreznu prijavu na obrascu DOH za 2017. godinu podnose samo fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost (obrtnici, poljoprivrednici i samostalna zanimanja). Ostali porezni obveznici – građani ne podnose godišnju poreznu prijavu jer je podatke o njihovim ostvarenim primitcima Porezna uprava primila putem obrazaca JOPPD pa godišnji obračun obavlja na temelju tih podataka. Ako je ostvaren primitak iz inozemstva, a porez je plaćen u inozemstvu u skladu s Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili u državi s kojom RH ne primjenjuje ugovore, Porezna uprava o tome nema informaciju te je porezni obveznik obvezan prijaviti taj primitak na obrascu INO-DOH do 31. siječnja 2018. za 2017. godinu. Ako porezni obveznik ustanovi da bi mogao iskoristiti neku poreznu olakšicu koja nije iskorištena tijekom obračuna predujma poreza na dohodak tijekom godine, a mogla bi utjecati na smanjenje godišnje porezne obveze, tada može o tome dati informaciju putem obrasca ZPP-DOH najkasnije do 28. veljače 2018. godine. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Tko je obvezan podnijeti prijavu poreza na dohodak za 2017. do 28. veljače 2018. godine
3. Koji porezni obveznici ne podnose godišnju poreznu prijavu niti se s te osnove utvrđuje godišnja porezna obveza
4. Za koje primitke godišnji porez utvrđuje Porezna uprava u posebnom postupku
5. Način ostvarivanja prava poreznih obveznika u posebnom postupku – obrazac ZPP-DOH
6. Utvrđivanje godišnje porezne obveze u posebnom postupku, izdavanje privremenog poreznog rješenja i podnošenje prigovora
7. Koje porezne olakšice za 2017. godinu mogu iskoristiti građani obveznici poreza na dohodak prilikom godišnjeg obračuna za 2017. godinu
8. Kako se utvrđuje godišnja porezna obveza
9. Primjeri godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza u posebnom postupku
10. Podnošenje Zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku za 2017. godinu – ZPP-DOH
11. Kako postupiti s porezom na dohodak na primitke ostvarene iz inozemstva

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi