Utjecaj raskida ugovora na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2018
Članak:
Utjecaj raskida ugovora na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina
Stranica:
192.
Autor/i:
Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Ana VRDOLJAK , mag. oec.
Sažetak:

      Porez na promet nekretnina plaća se na svaki promet nekretnina u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate i bez obzira na to kako su stranke nazvale ugovor ili drugi pravni posao. Kroz ovaj se članak daje osvrt na situacije koje utječu na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina.

1. Uvod
2. Raskid ugovora i obveza plaćanja poreza na promet nekretnina
3. Raskid ugovora na temelju kojeg ne postoji obveza plaćanja poreza na promet nekretnina
4. Povrat poreza
5. Zaključak

Hashtags:
#Porezi, #PorezNaPrometNekretnina