Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

obav - 2.2024, str. 84
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV A STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

pip - 10.2023, str. 13
Zaboravljeni element porezne reforme: što s porezom na promet nekretnina u Hrvatskoj
Autor: Doc. dr. sc. Stjepan Gadžo

Autor u ovome članku tematizira porezni oblik koji je ostao izvan dosega predmetnih reformskih zahvata porez na promet nekretnina Time ...

obav - 2.2023, str. 85
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

rrif - 4.2022, str. 135
Stjecanje nekretnine, osim pravnim poslom, te nastanak porezne obveze
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisani su načini stjecanja vlasništva na nekretnini dok je Zakonom o porezu na ...

Pitanja i odgovori
Prijava poreza na promet nekretnina kod prodaje građevine uz primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze
Ponedjeljak, 13.12.2021.

Trgovačko društvo obveznik PDV a prodalo je drugom obvezniku PDV a nekretninu poslovnu zgradu korištenu više od dvije godine Prodavatelj ...

rrif - 11.2021, str. 99
Oporezivanje isporuka građevina PPN-om i ovrha nad nekretninama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Sve nekretnine građevine i zemljišta poljoprivredna i građevinska koje nisu oporezive PDV om oporezive su porezom na promet nekretnina To ...

Vijesti
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Četvrtak, 12.08.2021.

Obrtnici i slobodna zanimanja mogu od dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti Primjerice to mogu biti obveznici ...

obav - 2.2021, str. 86
XII. Zakonska plaćanja

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 2 POREZ ...

rrif - 11.2020, str. 139
Strane fizičke osobe kao stjecatelji nekretnina u Republici Hrvatskoj
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.

Zakonom o porezu na promet nekretnina propisano je da su domaće i strane fizičke ili pravne osobe izjednačene glede ...

rrif - 6.2020, str. 137
Porezni položaj isporuka nekretnina
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s poreznim tretmanom isporuka nekretnina u konkretnim okolnostima U ...

rrif - 9.2019, str. 17
Računovodstvo građenja nekretnina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nabave nekretnina za daljnju prodaju prema zahtjevima računovodstvenih ...

rrif - 8.2019, str. 23
Računovodstvo zemljišta
Autori: Margareta ĐURIĆ
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Velik broj društava u svojem poslovanju imaju zemljište kao dugotrajnu materijalnu imovinu ili kratkotrajnu imovinu za gradnju objekta za ...

rrif - 12.2018, str. 34
Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

rrif - 3.2018, str. 161
Porezom na promet nekretnina po deklaratornim sudskim odlukama
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.

Deklaratornim sudskim odlukama utvrđuje se postojanje nekog prava ili nekog pravnog odnosa koji je postojao i prije donošenja te ...

rrif - 2.2018, str. 192
Utjecaj raskida ugovora na obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina
Autori: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Ana VRDOLJAK , mag. oec.

Porez na promet nekretnina plaća se na svaki promet nekretnina u Republici Hrvatskoj bez obzira na to stječe li ...

rrif - 4.2017, str. 92
Oporezivanje isporuka građevina, rekonstruiranih građevina te njihovih dijelova i zemljišta
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju 1 srpnja 2013 dobila odgodu za prilagodbu Zakona o PDV u odredbama ...

rrif - 12.2016, str. 37
Što donosi Zakon o porezu na promet nekretnina
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Ukida se oslobođenje od plaćanja PPN a pri nabavi nekretnine radi rješavanja vlastita stambenog pitanja 3 Nova ...

pip - 12.2016, str. 29
Promjene u oporezivanju prometa nekretnina od 1. siječnja 2017. godine
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.

U sklopu cjelovite porezne reforme pristupilo se izradi novog Zakona o porezu na promet nekretnina s ciljem pojednostavljenja u ...

rrif - 10.2016, str. 134
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Nikolina PRATZER , dipl. iur.

Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina propisana je Zakonom o porezu na promet nekretnina Nar nov br 69 97 ...

rrif - 9.2016, str. 117
Kako prijaviti promet nekretnina
Autori: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Ana VRDOLJAK PETKOVIĆ , mag. oec.

Zakonom o porezu na promet nekretnina propisano je da se svako stjecanje vlasništva smatra prometom nekretnina koji podliježe utvrđivanju ...

rrif - 8.2016, str. 85
Strane fizičke osobe kao stjecatelji nekretnina u Republici Hrvatskoj
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Nikolina PRATZER , dipl. iur.

Zakonom o porezu na promet nekretnina Nar nov br 69 97 26 00 153 02 22 11 143 14 dalje ...

rrif - 7.2016, str. 165
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

rrif - 7.2016, str. 120
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - kupnja prve nekretnine
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Nikolina PRATZER

Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina propisana je Zakonom o porezu na promet nekretnina Nar nov br 69 97 26 ...

rrif - 6.2016, str. 112
Upisana hipoteka nad nekretninom i porez na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Dubravka KOPUN , ovl. rev.

Povećanje temeljnog kapitala unosom nekretnina nad kojima su upisane hipoteke predstavljaju i s računovodstvenog i s poreznog motrišta noćnu moru ...

rrif - 5.2016, str. 103
Porez na promet nekretnina - najčešća pitanja i odgovori
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Nikolina PRATZER

Zakonom o porezu na promet nekretnina propisana je obveza plaćanja poreza na promet nekretnina za sve domaće i strane fizičke ...

rrif - 11.2013, str. 121
Zašto je porez na imovinu štetan
Autori: Dr. sc. Branka NIEMANN
Prof. dr. sc. Rainer NIEMANN
Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.

U aktualnoj porezno političkoj stvarnosti stišale su se privremeno rasprave o uvođenju poreza na imovinu odnosno dio imovine u ...

rrif - 8.2013, str. 160
Oporezivanje nasljedstva i darova
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

U članku Stjecanje imovine nasljeđivanjem i provedba ostavinskog postupka prikazan je primjerak rješenja o nasljeđivanju U ovom se članku na ...

rrif - 9.2012, str. 110
Promet nekretnina i oporezivanje dohotka građana ostvarenog otuđenjem nekretnina
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Pri donošenju odluke o prodaji nekretnine jedne ili više prodavatelji trebaju voditi brigu o poreznim obvezama različitih poreznih propisa i ...

rrif - 5.2012, str. 104
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autori: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.

Ovim poreznim i računovodstvenim savjetima donosimo tek mali izbor odgovora iz bogate riznice RRiF ova iskustva u davanju odgovora proteklog ...

rrif - 1.2012, str. 218
Nova Prijava poreza na promet nekretnina
Autori: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN
Karolina ŠIMIČEVIĆ

Nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina prijavljuje se u zakonom propisanom roku te na propisanom obrascu Prijava poreza na ...

rrif - 10.2011, str. 181
Odnos između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U provedbi Zakona o porezu na promet nekretnina kao i drugih propisa dobro je razlikovati prava i obveze jedne i ...

rrif - 3.2011, str. 105
Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN

U sklopu provedbe mjera iz Programa gospodarskog oporavka i to kratkoročne mjere Rasterećenje rada Porezne uprave donesen je i Zakon ...

rrif - 9.2009, str. 107
Porezne posljedice prenamjene i prijenosa izgrađenih građevina i zemljišta
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA

Jedno od temeljnih pravila oporezivanja prometa nekretnina temelji se na razlikovanju tzv starih i novih nekretnina te poreznom položaju prodavatelja ...

rrif - 5.2009, str. 63
Novosti u utvrđivanju poreza na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN

Temeljni propis kojim se uređuje promet nekretnina u RH je Zakon o porezu na promet nekretnina No određene osobitosti u ...

rrif - 11.2008, str. 114
Nastanak porezne obveze u prometu nekretnina stranih osoba u RH
Autor: Mr. sc. Marijana VURAIĆ KUDELJAN

Pravo vlasništva odnosno stjecanja prava vlasništva u RH omogućeno je i stranim osobama Prema odredbama Ustava RH strana osoba može ...

rrif - 4.2008, str. 116
Oporezivanje nasljedstva i darova
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.

Oporezivanje nasljedstva i darova u Republici Hrvatskoj obavlja se primjenom dvaju zakonskih tekstova Posljedica pravnog uređenja oporezivanja nasljedstva i darova ...

rrif - 3.2008, str. 162
Porezne obveze u prometu nekretnina koje su evidentirane u popisu DI obrtnika
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

rrif - 11.2007, str. 110
Oporezivanje imovine - da ili ne
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Suvremeni porezni sustavi uglavnom se zasnivaju na tripartitnoj osnovi oporezivanju prinosa prihoda oporezivanju prometa i oporezivanju imovine Prema tome sve ...

rrif - 10.2007, str. 134
Sudska praksa u poreznim stvarima
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Porez na dodanu vrijednost

 • Porez na promet nekretnina
 • Lokalni porezi - porez na kuće za odmor
 • rrif - 6.2007, str. 88
  Unos nekretnina u kapital društva od strane pravnih osoba
  Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.

  U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o unosu nekretnina u društvo od strane članova društva fizičkih osoba dok će ...

  rrif - 5.2007, str. 129
  Unos imovine fizičkih osoba u društvo
  Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.

  Tema ovoga članka je porezni aspekt unosa imovine u društvo od strane fizičkih osoba uključujući i nositelja obrta U našoj ...

  rrif - 5.2007, str. 112
  Unos nekretnina u kapital društva od strane članova
  Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.

  U praksi se često pojavljuju pitanja može li se društvo osnovati unosom nekretnina može li se nekretninom povećati kapital društva ...