Promjene u oporezivanju prometa nekretnina od 1. siječnja 2017. godine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Promjene u oporezivanju prometa nekretnina od 1. siječnja 2017. godine
Stranica:
29.
Autor/i:
Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Sažetak:

      U sklopu cjelovite porezne reforme pristupilo se izradi novog Zakona o porezu na promet nekretnina s ciljem pojednostavljenja u postupanju i pojeftinjenja porezne administracije s obzirom na to da je uočeno da su administrativna opterećenja koja proizlaze iz tog Zakona značajna u odnosu na prihod koji se ostvari ubiranjem tog poreza. Nadalje, postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina potrebno je učiniti bržim i učinkovitijim, imajući na umu da je jedna od temeljnih zadaća Porezne uprave pravodobno utvrđivanje i naplata porezne obveze. U ovom se članku daje pregled promjena u oporezivanju nekretnina koje nastaju za porezne obveznike.

1. Uvod
2. Promjene u oporezivanju
3. Prijelazno razdoblje
4. Zaključak

Hashtags:
#Porezi, #PorezNaPrometNekretnina