Računovodstvo zemljišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Računovodstvo zemljišta
Stranica:
23.
Autor/i:
Margareta ĐURIĆ
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Velik broj društava u svojem poslovanju imaju zemljište kao dugotrajnu materijalnu imovinu ili kratkotrajnu imovinu za gradnju objekta za prodaju kako bi ostvarili neke ciljeve (povećanje vrijednosti društva) odnosno ostvarenje dobitka. U članku se obrazlažu neke od najčešćih poslovnih promjena u vezi sa zemljištem i daje njihov prikaz u računovodstvu: od unosa, kupnje, prodaje, ulaganja u nekretnine do zemljišta kao zaliha. U članku su objašnjeni poslovni događaji na primjerima u različitim poslovnim situacijama. Naravno, objašnjen je i neizbježan porez, tj. porez koji je relevantan za zemljište, kako i kada se obračunava i u kojim situacijama postoji mogućnost da se ipak porez ne mora platiti.

1. Pristup računovodstvu zemljišta
2. Unos zemljišta kao povećanje kapitala
3. Zakup poljoprivrednog zemljišta
4. Kupnja zemljišta
5. Prodaja zemljišta
6. Poboljšanje na vlastitom zemljištu
7. Ulaganja u zemljišta
8. Zemljište kao zaliha
9. Porezno motrište zemljišta
10. Zaključak

Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #KratkotrajnaImovina, #PorezNaPrometNekretnina, #PrijenosPorezneObveze, #Računovodstvo, #Zemljišta