Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2019. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2019. godine
Stranica:
70.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2019. godine

Hashtags:
#Bilanca, #DugoročnaPotraživanja, #DugotrajnaImovina, #Kapital, #KratkotrajnaImovina, #Obveze, #Računovodstvo