Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Primjena izmijenjenih propisa u 2024. i sastavljanje GFI, trajanje 290 min
Utorak, 06.02.2024.

Autori:
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

PrGO - 1.2024, str. 57
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2023. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2023. godine

Snimka webinara
Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište, trajanje 185 min
Četvrtak, 15.06.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice

Pitanja i odgovori
Evidentiranje povećanja temeljnog kapitala u poslovnim knjigama
Srijeda, 22.03.2023.

Jedini član trgovačkog društva 28 prosinca 2022 godine donio odluku o povećanju temeljnog kapitala društva pretvaranjem danih zajmova društvu u ...

rrif - 3.2023, str. 37
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2022. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Za kalendarsku godinu 2022 godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike i druge potrebe poduzetnici sastavljaju u kunama i dostavljaju FINA ...

Snimka webinara
GFI i obrazac PD za mikro i male poduzetnike za 2022. godinu, trajanje 207 min
Ponedjeljak, 20.02.2023.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 2.2023, str. 43
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Računovodstvo proizvodnih trgovačkih društava najveću pozornost posvećuje troškovima i njihovom praćenju a sve u cilju što preciznijeg iskazivanja cijene proizvodnje ...

PrGO - 1.2023, str. 56
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2022. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2022. godine

rrif - 12.2022, str. 204
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt profesionalnu djelatnost djelatnost poljoprivrede i druge djelatnosti za koje utvrđuju dohodak ...

rrif - 12.2022, str. 24
Računovodstveni postupci pri prelasku na euro
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Kraj poslovne godine koja je jednaka kalendarskoj godini ove godine sa sobom nosi nove izazove jer uz dosadašnje poslove i ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.11.2022.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Sretno u ...

rrif - 3.2022, str. 19
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 22 22 od 23 veljače 2022 godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o rokovima ...

Vijesti
Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Četvrtak, 24.02.2022.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima ...

PrGO - 1.2022, str. 57
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2021. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2021. godine

rrif - 12.2021, str. 212
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt samostalno kao profesionalnu djelatnost te djelatnost poljoprivrede i šumarstva u pravilu ...

Vijesti
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Srijeda, 01.12.2021.

Prema zahtjevima HSFI ja 2 i odredbama ZOR a grupu čini matično društvo i sva njegova ovisna društva Financijska ulaganja ...

Pitanja i odgovori
Prijenos gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Obrtnik koji je bio obveznik poreza na dohodak u 2021 godine prešao je od 1 siječnja 2021 godine na oporezivanje ...

rrif - 4.2021, str. 19
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove se godine u dva stručna članka u našem časopisu bavimo područjem izvještavanja za potrebe statistike i javne objave ...

Vijesti
Rokovi predaje GFI-ja za 2020.
Srijeda, 20.01.2021.

Na stranicama Ministarstva financija objavljena je obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020 Obavijest ...

rrif - 1.2021, str. 121
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom za 2020. godinu
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U godišnjem statističkom izvještavanju HNB a o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom Obrazac US GP koje se ...

PrGO - 1.2021, str. 65
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2020. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2020. godine

PrGO - 1.2021, str. 2
Financijska izvješća za 2020. godinu

U posebnom prilogu uz RRiF br 1 21 donosimo cjelovit materijal o izradi i predaji financijskih i poreznih izvješća za ...

rrif - 12.2020, str. 245
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Postati obveznik poreza na dobitak znači promijeniti način vođenja poslovnih knjiga te prilagoditi način utvrđivanja osnovice poreza na dobitak ...

rrif - 11.2020, str. 162
Prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB predlaže promjenu prezentiranja financijskih izvješća Promjene se predlažu u Računu dobitka i gubitka i bilanci Promjene u prezentiranju ...

rrif - 3.2020, str. 45
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ovaj članak sadržajno se nastavlja na članak Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA u i detaljnije obrađuje sadržaj financijskih ...

rrif - 2.2020, str. 22
Računovodstvo troškova održavanja nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U bilancama većine trgovačkih društava posebice onih koji se bave proizvodnjom trgovinom turističkom djelatnošću i sl nekretnine čine značajnu ...

PrGO - 1.2020, str. 70
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2019. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1. Uvod
2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2019. godine

rrif - 12.2019, str. 216
Promjena oporezivanja – porez na dobitak umjesto poreza na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva u ...

rrif - 12.2019, str. 57
Računovodstveno i porezno motrište podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno motrište podjele društva odvajanja s preuzimanjem odnosno definira računovodstvene radnje koje se trebaju obaviti ...

Mišljenja
Prijenos obrta u trgovačko društvo
Srijeda, 28.08.2019, 410-01/19-01/478

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2019, str. 141
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i slobodna zanimanja koji su s poreznog i računovodstvenog motrišta obveznici poreza na dobitak izjednačeni su s trgovačkim ...

rrif - 7.2019, str. 160
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se između ostaloga izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj ...

rrif - 4.2019, str. 49
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Predaja godišnjih financijskih izvješća putem aplikativnog softvera u FINA u ima svoja posebna pravila kojih se treba pridržavati prilikom ...

rrif - 3.2019, str. 26
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike ...

rrif - 12.2018, str. 213
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva s ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2018, str. 141
Neka izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Posebnim provedbenim propisom u sustavu deviznog poslovanja uređena su izvješća koja se dostavljaju HNB u Među njima se svakako ...

rrif - 3.2018, str. 48
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike ...

rrif - 2.2018, str. 74
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave proizvodnjom ne razlikuju se u ustroju računovodstva u odnosu na ostala trgovačka društva ali ...

Sudska praksa
Načelo javnosti, potpunosti i istinitosti zemljišnih knjiga
Ponedjeljak, 11.12.2017.

Županijski sud

rrif - 12.2017, str. 246
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih zanimanja koji u pravilu utvrđuju dohodak na ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.10.2017.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2017 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Hoćemo li ...

Mišljenja
Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja
Ponedjeljak, 17.07.2017, 410-01/17-01/1508

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2017, str. 13
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na ...

rrif - 2.2017, str. 149
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje proizvodnje i porezni propisi vezani uz djelatnost proizvodnje nisu se mijenjali tijekom 2016 godine Proizvodnja kao jedna ...

rrif - 2.2017, str. 139
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2016. godinu u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove ćemo se godine osvrnut na posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost One ...

rrif - 2.2017, str. 55
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike

Financijska izvješća za poslovnu godinu sastavljaju svi poduzetnici koji vode knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu Neki poduzetnici ...

Mišljenja
Priznavanje rashoda
Petak, 09.12.2016, 410-01/16-01/1543

Davatelj: Porezna uprava