Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Rokovi predaje GFI-ja za 2020.
Srijeda, 20.01.2021.
rrif - 1.2021, str. 121
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom za 2020. godinu
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U godišnjem statističkom izvještavanju HNB a o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom Obrazac US GP koje se ...

PrGO - 1.2021, str. 65
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2020. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2020. godine

PrGO - 1.2021, str. 2
Financijska izvješća za 2020. godinu
Autor:

U posebnom prilogu uz RRiF br 1 21 donosimo cjelovit materijal o izradi i predaji financijskih i poreznih izvješća za ...

rrif - 12.2020, str. 245
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Postati obveznik poreza na dobitak znači promijeniti način vođenja poslovnih knjiga te prilagoditi način utvrđivanja osnovice poreza na dobitak ...

rrif - 11.2020, str. 162
Prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB predlaže promjenu prezentiranja financijskih izvješća Promjene se predlažu u Računu dobitka i gubitka i bilanci Promjene u prezentiranju ...

rrif - 3.2020, str. 45
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ovaj članak sadržajno se nastavlja na članak Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA u i detaljnije obrađuje sadržaj financijskih ...

rrif - 2.2020, str. 22
Računovodstvo troškova održavanja nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U bilancama većine trgovačkih društava posebice onih koji se bave proizvodnjom trgovinom turističkom djelatnošću i sl nekretnine čine značajnu ...

PrGO - 1.2020, str. 70
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2019. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1. Uvod
2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2019. godine

rrif - 12.2019, str. 216
Promjena oporezivanja – porez na dobitak umjesto poreza na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva u ...

rrif - 12.2019, str. 57
Računovodstveno i porezno motrište podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno motrište podjele društva odvajanja s preuzimanjem odnosno definira računovodstvene radnje koje se trebaju obaviti ...

Mišljenja
Prijenos obrta u trgovačko društvo
Srijeda, 28.08.2019, 410-01/19-01/478

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2019, str. 141
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i slobodna zanimanja koji su s poreznog i računovodstvenog motrišta obveznici poreza na dobitak izjednačeni su s trgovačkim ...

rrif - 7.2019, str. 160
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se između ostaloga izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj ...

rrif - 4.2019, str. 49
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Predaja godišnjih financijskih izvješća putem aplikativnog softvera u FINA u ima svoja posebna pravila kojih se treba pridržavati prilikom ...

rrif - 3.2019, str. 26
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike ...

rrif - 12.2018, str. 213
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva s ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2018, str. 141
Neka izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Posebnim provedbenim propisom u sustavu deviznog poslovanja uređena su izvješća koja se dostavljaju HNB u Među njima se svakako ...

rrif - 3.2018, str. 48
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike ...

rrif - 2.2018, str. 74
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave proizvodnjom ne razlikuju se u ustroju računovodstva u odnosu na ostala trgovačka društva ali ...

rrif - 1.2018, str. 45
Financijska izvješća za 2017. godinu
Autor:

Sudska praksa
Načelo javnosti, potpunosti i istinitosti zemljišnih knjiga
Ponedjeljak, 11.12.2017.

Županijski sud

rrif - 12.2017, str. 246
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih zanimanja koji u pravilu utvrđuju dohodak na ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.10.2017.
Mišljenja
Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja
Ponedjeljak, 17.07.2017, 410-01/17-01/1508

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2017, str. 13
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na ...

rrif - 2.2017, str. 149
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje proizvodnje i porezni propisi vezani uz djelatnost proizvodnje nisu se mijenjali tijekom 2016 godine Proizvodnja kao jedna ...

rrif - 2.2017, str. 139
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2016. godinu u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove ćemo se godine osvrnut na posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost One ...

rrif - 2.2017, str. 55
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike
Autor:

Financijska izvješća za poslovnu godinu sastavljaju svi poduzetnici koji vode knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu Neki poduzetnici ...

Mišljenja
Priznavanje rashoda
Petak, 09.12.2016, 410-01/16-01/1543

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2016, str. 274
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih zanimanja koji u pravilu utvrđuju dohodak na temelju ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.10.2016.
rrif - 6.2016, str. 46
Konsolidacija financijskih izvješća za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Financijska izvješća za 2015 godinu objavljuju se prema propisima koji su vrijedili u 2015 jer je Zakon o računovodstvu Nar ...

rrif - 5.2016, str. 35
Računovodstvena dvojba priznavanja trgovačkih znakova i metode procjene
Autor: Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ

S obzirom na manjak saznanja naših poduzetnika o računovodstvenom tretmanu trgovačkih znakova a uvažavajući njihovu značajnu tržišnu valorizaciju cilj je ...

rrif - 3.2016, str. 17
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Najkasnije do 31 ožujka poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na Obrascu GFI POD ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 31.12.2015.
rrif - 12.2015, str. 221
Promjena sustava oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Obrtnici samostalna zanimanja i ostale samostalne djelatnosti koje obavljaju fizičke osobe u pravilu su obveznici poreza na dohodak Oni mogu ...

rrif - 9.2015, str. 167
Pregled statističkih istraživanja za potrebe HNB-a
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U ovom će se članku dati kratak pregled svih statističkih izvješća za potrebe sastavljanja izvješća iz područja statistike odnosa s ...

rrif - 6.2015, str. 146
Izmjene zakonske regulative o statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim provedbenim propisom uređena su izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci radi praćenja ostvarenja platne bilance Republike Hrvatske stanja ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.05.2015.
Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.03.2015.
rrif - 3.2015, str. 21
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2014.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 31 ožujka poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na ...

Pror - 2.2015, str. 3
Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Autor: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec

Uz promjene koje je u proračunski sustav uveo novi propis kojim se uređuje računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika navedenim je ...

rrif - 1.2015, str. 19
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015.
Autor:

Financijska izvješća u skladu a HSFI ima odnosno MSFI ima sastavljaju svi poduzetnici koji su obveznici plaćanja poreza na dobitak ...

Nepr - 12.2014, str. 35
Financijski izvještaji u neprofitnom računovodstvu za 2014.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva moraju u načelu predati godišnje financijske izvještaje za 2014 Godišnji se ...

rrif - 12.2014, str. 201
Promjena načina oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i s poreznog motrišta s obrtom izjednačene djelatnosti te slobodna zanimanja su u pravilu obveznici poreza na dohodak Dopušteno ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 26.09.2014.