Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2020. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2021
Članak:
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2020. godinu
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

I ove se godine u dva stručna članka u našem časopisu bavimo područjem izvještavanja za potrebe statistike i javne objave. Ovaj članak sadržajno se nastavlja na članak „Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u“ i detaljnije obrađuje sadržaj financijskih izvještaja za potrebe statistike koji su sastavni dio Obrasca GFI-POD za 2020. godinu. Zajedno s Bilancom i Računom dobiti i gubitka u FINA-u se dostavljaju i dodatni podatci koji se, u najvećem dijelu, odnose na objašnjenje pojedinih stavaka iz Bilance i RDG-a za potrebe statistike. Kako smo u prilogu „Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020. godinu za poduzetnike“ uz časopis RRiF br. 1/21. detaljno pisali o sastavljanju Bilance i RDG-a, ovdje ćemo se zadržati na objašnjenjima određenih pozicija tih financijskih izvještaja za potrebe statistike. Ujedno ćemo objasniti popunjavanje dodatnih podatka i povezati ih s podatcima iz Bilance i RDG-a.

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #GFI-POD, #StatističkiIzvještaji