Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

PrGO - 1.2023, str. 3
Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2022. godinu

Na datum bilance 31 XII osim za one kojima je poslovna godina drukčije određena odnosno s tim datumom završava poslovna ...

Snimka webinara
Porezne i računovodstvene aktualnosti i priprema za godišnji obračun, trajanje 315 min
Četvrtak, 08.12.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

rrif - 6.2022, str. 56
Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji su u postupku stečaja likvidacije statusnih promjena postupku brisanja društva bez likvidacije te podružnice inozemnih osnivača obveznici su ...

rrif - 5.2022, str. 153
Prikaz zadnjih izmjena i dopuna Stečajnog zakona
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sredinom ožujka 2022 godine donesene su druge izmjene i dopune Stečajnog zakona kojima su u većoj mjeri izmijenjene odredbe o ...

rrif - 4.2022, str. 70
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Kod popunjavanju godišnjih financijskih izvještaja često se javljaju nejasnoće i pogreške prilikom popunjavanja određenih pozicija izvještaja Kako ih pravilno popuniti ...

Snimka webinara
GFI i PD za mikro i male poduzetnike, trajanje 240 min
Srijeda, 09.03.2022.

rrif - 3.2022, str. 19
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Narodnim novinama br 22 22 od 23 veljače 2022 godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o rokovima ...

Vijesti
Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Četvrtak, 24.02.2022.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima ...

Vijesti
Predaja GFI-ja za neprofitne organizacije
Srijeda, 23.02.2022.

Neprofitne osobe koje primjenjuju neprofitno računovodstvo moraju sastaviti i predati svoje financijske izvještaje do 1 ožujka 2022 godine Godišnje financijske ...

Vijesti
GFI u području političkih aktivnosti
Utorak, 22.02.2022.

Političke stranke nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave moraju do 1 ožujka 2022 godine ...

rrif - 2.2022, str. 203
Imovina brisanoga pravnog subjekta
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Kada se iz Sudskog registra trgovačkih društava izbriše neka pravna osoba nije ju moguće vratiti u upis pa nastaju ozbiljni ...

PrGO - 1.2022, str. 2
Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2021. godinu

Već nekoliko godina pripremamo naputke za sastavljanje završnog računa poduzetnika kao izdvojeni dio tiskan kao dodatak uz redovni broj našeg ...

rrif - 11.2021, str. 56
Financijsko izvještavanje poduzetnika kojima je poslovna godina različita od kalendarske
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske obveznici su predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te ...

Vijesti
Prekršaji zbog nepredaje GFI-ja
Ponedjeljak, 21.06.2021.

Zbog propuštanja roka predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te nepredaju financijskih izvješća i druge dokumentacije za ...

Vijesti
Rokovi za financijska izvješća te porezne prijave i druge obveze tijekom lipnja
Četvrtak, 10.06.2021.

Do 30 lipnja 2021 godine za 2020 godinu treba predati 1 Financijska izvješća Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe ...

rrif - 6.2021, str. 77
Prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci godišnjih financijskih izvještaja
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Zbog propuštanja roka predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te nepredaju financijskih izvješća i druge dokumentacije za ...

rrif - 4.2021, str. 44
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Pri sastavljanju financijskih izvješća za statističke potrebe odnosno za potrebe javne objave koja se predaju FINA i zbog posebnih zahtijeva ...

rrif - 4.2021, str. 38
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Kod predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2020 godinu u FINA u koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja nema ...

rrif - 4.2021, str. 19
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove se godine u dva stručna članka u našem časopisu bavimo područjem izvještavanja za potrebe statistike i javne objave ...

Pitanja i odgovori
Predaja financijskih i poreznih izvješća u slučaju obustave postupka likvidacije
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo s datumom 1 kolovoza 2019 godine pokrenulo je postupak likvidacije a 15 prosinca 2020 godine obustavlja se postupak ...

Vijesti
Rokovi predaje GFI-ja za 2020.
Srijeda, 20.01.2021.

Na stranicama Ministarstva financija objavljena je obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvještaja i ostale računovodstvene dokumentacije za 2020 Obavijest ...

rrif - 8.2020, str. 70
Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Trgovačka društva kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj obvezni su do kraja kolovoza 2020 godine dostaviti svoje godišnje financijske ...

rrif - 8.2020, str. 41
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže koja financijska i porezna izvješća trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost ...

rrif - 5.2020, str. 14
Novi rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak i predaju GFI-ja u uvjetima posebnih okolnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona i Zakona o računovodstvu doneseni su odgovarajući provedbeni propisi kojima su produljeni rokovi ...

Vijesti
Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?
Petak, 17.04.2020.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o računovodstvu Nar nov br 42 20 stupio je na snagu 8 travnja 2020 ...

Vijesti
[VIDEO] Novi rokovi za podnošenje prijava PD-a i GFI-a
Utorak, 14.04.2020.

Produljeni su rokovi za predaju prijave poreza na dobitak te godišnjih financijskih izvještaja za potrebe statistike i javne objave Poveznica ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.

Objavljen je broj 4 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za travanj 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Preživljavanje Naš ...

rrif - 3.2020, str. 63
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Kod predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2019 godinu u FINA u koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja ...

rrif - 3.2020, str. 45
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ovaj članak sadržajno se nastavlja na članak Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA u i detaljnije obrađuje sadržaj financijskih ...

PrGO - 1.2020, str. 2
Rokovi dostave financijskih izvješća za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

1 Obveznici sastavljanja financijskih izvješća 2 Veličina poduzetnika 3 Opseg godišnjih financijskih izvješća 4 Financijska izvješća za statistiku rok do ...

Vijesti
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.

Mali dobavljači izdavatelji računa i eRačuna koji imaju mali broj računa godišnje prema državnim javnim tijelima odnosno javnim i ...

rrif - 6.2019, str. 44
Prekršaji zbog nepredaje godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Autorica u članku obrazlaže prekršaje koje propisuje Zakon o računovodstvu za poduzetnike koji FINA i ne predaju godišnje financijske ...

rrif - 5.2019, str. 50
Obveza javne objave godišnjih financijskih izvještaja za podružnice inozemnih poduzetnika
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Za 2018 godinu trgovačka društva trgovci pojedinci i podružnice inozemnih poduzetnika obvezni su javno objaviti svoja financijska izvješća Trgovačka ...

Vijesti
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

U skladu s čl 34 st 9 Zakona o računovodstvu Nar nov br 78 15 do 116 18 matično ...

rrif - 4.2019, str. 49
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Predaja godišnjih financijskih izvješća putem aplikativnog softvera u FINA u ima svoja posebna pravila kojih se treba pridržavati prilikom ...

rrif - 3.2019, str. 236
Likvidacijska i stečajna masa
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

U praksi se kao sudionici postupka sve češće javljaju likvidacijske i stečajne mase Naime to je posljedica slučajeva kada ...

rrif - 3.2019, str. 26
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike ...

rrif - 3.2019, str. 17
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

U ovom se članku daju informacije o obvezi predaje godišnjega financijskog izvještaja za 2018 godinu u FINA u koji ...

rrif - 2.2019, str. 68
Prekršaji i druge kazne u vezi s financijskim izvještajima
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Zakonom o računovodstvu propisana je obveza predaje financijskih izvješća FINA i za statističke i druge potrebe te za potrebe ...

rrif - 8.2018, str. 202
Aktualnosti brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Autorica u ovom članku analizira aktualnosti postupka brisanja trgovačkih društava iz sudskog registra te skreće pozornost na posljedice neaktivnosti ...

rrif - 4.2018, str. 41
Najčešće pogreške pri popunjavanju GFI-ja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Najveći broj pogrešaka i upita od strane obveznika pri sastavljanju GFI ja odnosi se na popunjavanje općih podataka o ...

rrif - 3.2018, str. 64
Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u za 2017. godinu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

U ovom se članku daju informacije koje se odnose na predaju godišnjega financijskog izvještaja za 2017 godinu u FINA ...

rrif - 3.2018, str. 48
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike ...

rrif - 1.2018, str. 218
Prekršajne odredbe zbog nepredaje godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.

Od 2017 godine ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnoga postupka protiv poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave FINA ...

rrif - 3.2017, str. 31
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2016. godinu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Za 2016 godinu GFI ji se sastavljaju i predaju u skladu s odredbama novog Zakona o računovodstvu Nar nov ...

rrif - 3.2017, str. 13
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ove godine najkasnije do 30 travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na ...

rrif - 3.2016, str. 33
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Od 1 siječnja 2016 godine u primjeni je novi Zakon o računovodstvu Nar nov br 78 15 Usprkos tome poduzetnici ...