Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu u FINA-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2020
Članak:
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu u FINA-u
Stranica:
63.
Autor/i:
Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:

      Kod predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu u FINA-u koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja, nema promjena u odnosu na obvezu predaje na 2018. godinu. S obzirom na navedeno, u ovom članku podsjećamo poduzetnike na njihovu obvezu predaje godišnjih financijskih izvještaja, na rokove predaje, način predaje i mogućnost korištenja podatcima iz Registra godišnjih financijskih izvještaja.

1. Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu
2. Predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe
3. Predaja godišnjih financijskih izvještaja u svrhu javne objave
4. Predaja godišnjega financijskog izvještaja za mikro i male poduzetnike
5. Predaja godišnjega financijskog izvještaja za srednje i velike poduzetnike
6. Objava nefinancijskog izvješća
7. Predaja godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike čija je poslovna godina različita od kalendarske
8. Istodobna predaja dokumentacije radi javne objave i za statističke i druge potrebe
9. Način dostave, oblik i format te ovjeravanje dokumentacije
10. Dostava GFI-ja i druge dokumentacije putem internetskog servisa uz korištenje FINA-ina digitalnog certifikata
11. Vrsta i visina naknade za uslugu javne objave
12. Provjera potpunosti i točnosti godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije
13. Javna objava
14. Sankcije zbog nepodnošenja godišnjih financijskih izvještajaž
15. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskaAgencija, #FinancijskaIzvješća, #GFI, #GFI-POD, #JavnaObjava, #Računovodstvo