Predaja GFI-ja za neprofitne organizacije

Datum: 23.02.2022, Srijeda
Autor: N.D.

Neprofitne osobe koje primjenjuju neprofitno računovodstvo moraju sastaviti i predati svoje financijske izvještaje do 1. ožujka 2022. godine. Godišnje financijske izvještaje moraju sastaviti oni koji vode jednostavno i dvostavno knjigovodstvo. U pravilu se oni predaju FINA-i, osim ako je riječ o sastavljanju izjave o neaktivnosti koja se predaje Ministarstvu financija, Službi za neprofitno računovodstvo, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

Do istog dana sve neprofitne organizacije moraju preispitati svoj knjigovodstveni sustav za 2022. godinu i ako je on različit u odnosu na status - podatak koji se o njemu trenutno nalazi u Registru neprofitnih organizacija, treba izvijestiti Ministarstvo financija putem obrasca RNO-P. Promjena nastaje i kada se od obveznog dvostavnog knjigovodstva prelazi u dragovoljno dvostavno knjigovodstvo odnosno obratno. Obvezni knjigovodstveni sustav ovisi o ostvarenim svotama prihoda i imovine u prethodne tri godine, osim ako nije riječ o neprofitnoj osobi koja je osnovana počevši od 2020. godine.

O prethodnim temama opširno je pisano u članku Predaja godišnjih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije za 2021. godinu (autorica: Filipčić, H.) objavljenom u RRiF-u, br. 2/22.

Povratak na vijesti