Predaja godišnjih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije za 2021. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za neprofitne organizacije za 2021. godinu
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

Autorica tekstom podsjeća neprofitne organizacije na obvezu sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja, odnosno financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021., daje uputu koje izvještaje treba sastaviti i kome se predaju. Napominje se da Ministarstvo financija putem svoje mrežne stranice objavljuje i upute za njihovu predaju koje u vrijeme pisanja ovog članka nisu još bile objavljen.

  1. Neprofitne organizacije moraju sastaviti godišnji financijski izvještaj
  2. Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja i kome se predaju
  3. Način predaje godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u
  4. Izjava o neaktivnosti
  5. Financijski izvještaji neprofitne organizacije koja obavlja i gospodarsku djelatnost
  6. Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
  7. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #IzjavaONeaktivnosti, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo