Obveza predaje godišnjih financijskih izvještaja, prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Obveza predaje godišnjih financijskih izvještaja, prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci
Stranica:
44.
Autor/i:
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.
Sažetak:

Poduzetnici koji su poslovno neaktivni te u poslovnim knjigama nemaju evidentiranu imovinu ni obveze, nisu obvezni FINA-i dostaviti GFI i propisanu nestandardnu dokumentaciju radi javne objave ni GFI za statističke i druge potrebe, ali su obvezni do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti Izjavu o neaktivnosti. Ako to ne učine, naći će se na popisu koji će FINA kreirati radi pokretanja prekršajnih postupaka.

  1. Uvod
  2. Obveza predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe
  3. Obveza predaje godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu
  4. Način predaje GFI-ja za statističke i druge potrebe i javnu objavu
  5. Predaja godišnjih financijskih izvještaja nakon isteka zakonski propisanih rokova i naknadni ispravci
  6. Prekršajne odredbe radi nepredaje GFI-ja i druge propisane dokumentacije u FINA-u
  7. Postupak brisanja subjekata iz sudskoga registra radi nepredaje GFI-ja i druge propisane dokumentacije radi javne objave
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #IspravakFinancijskihIzvješća, #IzjavaONeaktivnosti, #JavnaObjava, #StatističkiIzvještaji