Tko može tražiti povrat naknade od Fine za uslugu javne objave?

Datum: 17.04.2020, Petak
Autor: J.V.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 42/20.) stupio je na snagu 8. travnja 2020. godine. Istoga dana prestao je važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 1/16.) te je ukinuta obveza plaćanja naknade za usluge javne objave GFI-ja. To znači da se naknada za usluge javne objave ne plaća za objavu GFI-ja za 2019. godinu (i prethodne godine) ako se isti objavljuju nakon 8. travnja 2020. godine.

Poduzetnici koji su predali GFI i ostalu propisanu dokumentaciju za javnu objavu prije 8. travnja 2020. godine bili su obvezni platiti naknadu za javnu objavu.

Međutim, ako je poduzetnik uplatio naknadu za javnu objavu prije 8. travnja 2020. godine, ali Fini nije dostavio GFI za javnu objavu zaključno s 7. travnja 2020. godine nego kasnije, Fina će mu uplaćenu svotu vratiti. Kako bi ostvario povrat, poduzetnik treba Fini poslati obrazac (Zahtjev za povrat) koji se može preuzeti ovdje.

Povratak na vijesti