Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U Narodnim novinama br. 22/22. od 23. veljače 2022. godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima i rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u ponovo su u skladu s odredbama iz čl. 30. i 32. Zakona o računovodstvu. Prema tome, rokovi za statističke i druge potrebe te za javnu objavu više nisu produženi! Rok za predaju GFI-ja za potrebe statistike je 30. 4. 2022. godine, a za javnu objavu šest mjeseci od isteka poslovne godine. Detaljnije o tome pišemo u nastavku ovog članka. Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu sastavljaju se u skladu s izmijenjenim i dopunjenim Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 144/20.). U skladu s tim za razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2021. godine u primjeni su „novi“ obrasci koji se odnose na standardnu dokumentaciju. Za potrebe statistike i javne objave njihov oblik i format propisuje FINA. Kako smo u prilogu „Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2021. godinu za poduzetnike“ uz časopis RRiF br. 1/22. detaljno pisali o sastavljanju Bilance i RDG-a, ovdje ćemo se zadržati na objašnjenjima njihovih određenih pozicija za potrebe popunjavanja dopunskih podataka (POD-DOP).

  1. Obveznici podnošenja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te za potrebe javne objave
  2. Predaja GFI-ja i računovodstvene dokumentacije u FINA-u
  3. Opći podatci o poduzetniku – podnositelju GFI-ja
  4. Rokovi i predaja GFI-ja za potrebe statistike i javne objave u FINA-u
  5. Bilanca (obrazac POD-BIL)
  6. Račun dobiti i gubitka (obrazac POD-RDG)
  7. Dodatni podatci (obrazac POD-DOP)
  8. Ispravak predanih GFI-ja
  9. Umjesto zaključka
Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #GFI, #GFI-POD, #GodišnjiObračun2021, #Rokovi