Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Stranica:
245.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Postati obveznik poreza na dobitak znači promijeniti način vođenja poslovnih knjiga te prilagoditi način utvrđivanja osnovice poreza na dobitak u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit.
      No, ako ti porezni obveznici, bez obzira na visinu ostvarenih primitaka, zbog nekih razloga (kao što je niža porezna stopa, način vođenja poslovnih knjiga, isplata poduzetničke plaće, utvrđivanje porezne osnovice prema obračunskom načelu i sl.,) smatraju da im je povoljnije biti u sustavu poreza na dobitak, oni mogu dragovoljno od početka sljedeće godine promijeniti način oporezivanja. U tom slučaju trebaju Poreznoj upravi dostaviti zahtjev najkasnije do 31. prosinca 2020. godine za prelazak na plaćanje poreza na dobitak od 1. siječnja 2021. godine.

  1. Uvodne napomene
  2. Kako treba sastaviti zahtjev za prelazak na oporezivanje dobitka
  3. Može li poduzetnik fizička osoba, obveznik poreza na dohodak, održati kontinuitet djelatnosti kao trgovačko društvo
  4. Sastavljanje početne bilance
  5. Obveza korekcije dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanja poreza na dobitak
  6. Primjer početne bilance ako je imovina manja od obveza
  7. Može li porezni gubitak ostvaren u prethodnoj godini prema novčanom načelu smanjiti osnovicu poreza na dobitak u godini u kojoj je porezni obveznik postao obveznik poreza na dobitak
  8. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak
  9. Obrtnici obveznici poreza na dobitak u socijalnom sustavu –poduzetnička plaća
Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #Obrtnici, #ObrtniciDobitaši