Promjena oporezivanja – porez na dobitak umjesto poreza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Promjena oporezivanja – porez na dobitak umjesto poreza na dohodak
Stranica:
216.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Fizičke osobe koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kao obrt, samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva, u pravilu su obveznici poreza na dohodak. Ako smatraju da im je povoljnije plaćati porez na dobitak, glede vođenja poslovnih knjiga, porezne stope, utvrđivanja porezne osnovice prema Zakonu o porezu na dobit, oni mogu najkasnije do kraja 31. prosinca 2019. godine Poreznoj upravi dostaviti zahtjev da od 1. siječnja 2020. godine postaju obveznicima poreza na dobitak.
      Međutim, ako u 2019. godini ti porezni obveznici ostvare primitak od 7.500.000,00 kn1 i više, tada su od 1. siječnja 2020. godine obvezni umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak. O tome su obvezni izvijestiti Poreznu upravu najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.
      Postati obveznikom poreza na dobitak znači promijeniti način vođenja poslovnih knjiga te prilagoditi način utvrđivanja osnovice poreza prema odredbama Zakona o porezu na dobit. O tome što to znači u praksi, pišemo u ovom članku.

1. Uvodne napomene
2. Kako treba sastaviti zahtjev za prelazak na oporezivanje dobitka
3. Može li poduzetnik fizička osoba, obveznik poreza na dohodak, nastaviti djelatnost kao trgovačko društvo
4. Sastavljanje početne bilance
5. Obveza korekcije dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanja poreza na dobitak
6. Primjer početne bilance ako je imovina manja od obveza
7. Može li se prenositi porezni gubitak
8. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak
9. Obrtnici obveznici poreza na dobitak u socijalnom sustavu – poduzetnička plaća

Hashtags:
#Obrtnici, #PočetnaBilanca, #PromjenaNačinaOporezivanja