Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2019
Članak:
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      I ove godine najkasnije do 30. travnja poduzetnici trebaju dostaviti u FINA-u godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike na Obrascu GFI-POD za 2018. godinu. Osim Bilance i Računa dobitka i gubitka (te Izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku za poduzetnike koji primjenjuju MSFI-je), u FINA-u se dostavljaju i dodatni podatci koji se, u najvećem dijelu, odnose na objašnjenje pojedinih stavaka iz Bilance i RDG-a za potrebe statistike. Kako smo u prilogu „Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2018. godinu“ uz časopis RRiF br. 1/19. detaljno pisali o sastavljanju Bilance i RDG-a, ovdje ćemo se zadržati na objašnjenjima određenih pozicija tih financijskih izvještaja za potrebe statistike. Ujedno ćemo objasniti popunjavanje dodatnih podatka i povezati ih s podatcima iz Bilance i RDG-a.

1. Uvod
2. Opći podatci o poduzetniku – podnositelju GFI-ja
3. Bilanca (obrazac POD-BIL)
4. Račun dobitka i gubitka (obrazac POD-RDG)
5. Dodatni podatci (obrazac POD-DOP)

Hashtags:
#Računovodstvo