Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2022, str. 54
Smanjenje temeljnog kapitala – računovodstvo nekih slučajeva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U ovom članku pišemo o smanjenju temeljnog kapitala do kojeg može doći zbog uvođenja eura ali i u drugim slučajevima ...

rrif - 10.2022, str. 33
Računovodstvo zajmova između pravnih i fizičkih osoba
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Trgovačka društva i ostali poduzetnici u poslovnoj praksi nerijetko odobravaju ili primaju zajmove od fizičkih osoba kao što su zaposlenici ...

pip - 9.2022, str. 61
Osvrt na Zakon o poticanju ulaganja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Od lipnja ove godine u primjeni je novi Zakon o poticanju ulaganja koji donosi niz novosti u vezi s mogućnostima ...

rrif - 9.2022, str. 56
Računovodstvo kapitala, porezi, plaće i radni odnosi

U nekoliko odgovora na pitanja iz prakse daju se objašnjenja o mogućem postupanju Neka rješenja koja su poduzetnici odabrali mogla ...

Vijesti
Obveznici revizije za 2022. godinu
Srijeda, 31.08.2022.

Obveznici revizije financijskih izvješća propisani su Zakonom o računovodstvu Nar nov br 78 15 47 20 dalje ZOR Osim toga ...

Snimka webinara
Završne pripreme za dvojno iskazivanje i prilagodba računovodstva, trajanje 230 min
Srijeda, 31.08.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 8.2022, str. 77
Novi Zakon o poticanju ulaganja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o poticanju ulaganja objavljen u Nar nov br 63 22 u primjeni je od početka lipnja ove godine ...

rrif - 8.2022, str. 35
Izračun ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava prema uredbi o taksonomiji
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.

U RRiF u br 5 22 pisali smo o izvještavanju ključnih pokazatelja uspješnosti i održivim ulaganjima na temelju Uredbe o ...

Snimka webinara
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata, trajanje 245 min
Petak, 22.07.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 7.2022, str. 145
Nogomet kao paradigma poslovanju i računovodstvu
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR

Nogomet je simbol tržišnog i kapitalističkog gospodarstva Igrači treneri stadioni nogometna oprema pa čak i suci predstavljaju se u svojim ...

rrif - 7.2022, str. 112
EU razmatra uvođenje zaštitne kamate na kapital
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Vijesti
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Srijeda, 29.06.2022.

Pripajanje d o o a predstavlja postupak prijenosa cijele imovine jednoga ili više d o o a pripojenih društava drugome ...

Pitanja i odgovori
Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Članovima uprave omogućena je opcijska kupnja vlastitih dionica povezanog društva po povlaštenoj cijeni Što se smatra nabavnom vrijednosti kada član ...

Pror - 6.2022, str. 8
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Kako bi se državni proračun prilagodio novim okolnostima Hrvatski je sabor donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za ...

rrif - 6.2022, str. 123
Inovativne financijske tehnologije
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Tehnološke inovacije u području financijskih usluga koje rezultiraju razvojem novih financijskih tehnologija engl financial technology dalje fintech sve više preoblikuju ...

rrif - 6.2022, str. 78
Dodjela dionica i opcijska kupnja dionica
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Nagrađivanje radnika i članova uprave može osim u novcu biti i u udjelima dionicama i vlastitim dionicama društva Vlastite dionice ...

rrif - 6.2022, str. 29
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi sve učestalije poslovne kombinacije predstavljaju pripajanja trgovačkih društva i to posebice društava s ograničenom odgovornošću a razlozi ...

rrif - 5.2022, str. 142
Nadzorne knjige deviznih kapitalnih poslova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U hrvatskom se deviznom sustavu za kapitalne poslove vode posebne poslovne knjige nadzorne knjige Na pitanja koji se poslovi smatraju ...

Mišljenja
Porezni tretman otuđenja dionica
Petak, 22.04.2022, 410-01/22-01/767

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Isplata dobitka društvu u Švicarskoj
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Plaća li se porez po odbitku prilikom isplate dobitka jednom od članova društva u Švicarskoj po kojim uvjetima i po ...

Vijesti
Isplate dobitka fizičkim osobama rezidentima i nerezidentima
Četvrtak, 07.04.2022.

Primitke od dividendi i udjela u dobiti ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom ...

rrif - 4.2022, str. 124
Isplate dividende i udjela u dobitku fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

Snimka webinara
Transferne cijene u RH, trajanje 137 min
Ponedjeljak, 28.03.2022.

Pitanja i odgovori
Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcem iz BiH i s poslodavcem iz RH
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Zanima nas može li hrvatski državljanin koji ima prijavljeno prebivalište u BiH i koji u BiH ima zasnovan radni odnos ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište troškova utvrđenih u poreznom nadzoru
Ponedjeljak, 14.03.2022.

Društvu je na temelju poreznoga nadzora utvrđena obveza poreza na dodanu vrijednost dalje PDV Navedeno je društvo u skladu s ...

Snimka webinara
GFI i PD za mikro i male poduzetnike, trajanje 240 min
Srijeda, 09.03.2022.

Vijesti
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu
Četvrtak, 03.03.2022.

Glavno ograničenje isplate dobitka kod d o o a predstavlja nedopustivost isplate dobitka članovima društva ako postoji nepokriveni gubitak koji ...

rrif - 3.2022, str. 134
Izuzimanje članova društva i „dobitaša’’
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Izuzimanjem se smatraju troškovi koji se odnose na privatne potrebe skrivene isplate dobitka vlasnika trgovačkog društva dioničara i članova društva ...

rrif - 3.2022, str. 50
Knjiženje troškova stjecanja i troškova ispunjenja ugovora s kupcem
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Računovodstveni standard MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima donio je novu računovodstvenu kategoriju koja se odnosi na obvezatnu ...

rrif - 3.2022, str. 40
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prilogu uz časopis RRiF br 1 22 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2021 godinu za poduzetnike može se ...

Vijesti
Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama
Subota, 26.02.2022.

Sve je više fizičkih osoba uključeno u rudarenje svih vrsta kriptovaluta Neki to rade povremeno uz radni odnos a nekima ...

Vijesti
Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Četvrtak, 24.02.2022.

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje primitaka od rudarenja kriptovaluta
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Oporezuje li se i kako primitak od rudarenja kriptovaluta ako se one ne pretvaraju u fiat valutu Porezni obveznik fizička ...

Pitanja i odgovori
Porez po odbitku na isplatu dobiti povezanom društvu iz EU-a
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Hrvatsko trgovačko društvo A d o o iz Zagreba isplaćuje dobitak društvu majci B GmbH iz Graza Austrija Austrijsko društvo ...

Mišljenja
Produljenje razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu
Četvrtak, 03.02.2022, 410-01/21-01/2969

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2022, str. 111
Obračun godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe za 2021. godinu
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sandra PEZO , dipl. oec.

Plaćanje poreza na dohodak tijekom godine smatra se uplatom predujma poreza na dohodak Godišnju obvezu poreza na dohodak utvrđuje Porezna ...

rrif - 2.2022, str. 79
Oporezivanje primitaka nastalih trgovanjem kriptovalutama
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti ...

pip - 2.2022, str. 54
Pravni i porezno-doprinosni položaj menadžera
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica razmatra pitanja vezana za statusno pravni položaj menadžera direktora koji nisu upisani u sudski registar i onih koji jesu ...

obav - 2.2022, str. 44
V.DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE SADRŽAJ 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA ...

Vijesti
Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu i prirezu
Četvrtak, 13.01.2022.

Poslodavac više nema obavezu kreiranja i izdavanja Obrasca IP obrasca a radnici koji imaju potrebu za Obrascem IP mogu preuzeti ...

Pitanja i odgovori
Otkup vlastitih poslovnih udjela
Ponedjeljak, 10.01.2022.

U društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o planira se obaviti otkup vlastitih poslovnih udjela od članova toga U ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d.o.o.-a radi vraćanja uloga
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Član društva ima namjeru smanjiti temeljni kapital u društvu s ograničenom odgovornošću dalje d o o u kojemu drži 100 ...

pip - 1.2022, str. 133
Pitanja i odgovori

Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d o o a radi vraćanja uloga Porezno motrište revalorizacije opreme Otkup vlastitih poslovnih ...

pip - 1.2022, str. 128
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Uskraćivanje prava na odbitak predporeza kada stvarni dobavljač nije identificiran Slobodno kretanje kapitala Cestovni promet Zabrana ...