Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2018
Članak:
Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags:
#Porezi, #PorezNaPrometNekretnina