Oporezivanje isporuka građevina PPN-om i ovrha nad nekretninama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Oporezivanje isporuka građevina PPN-om i ovrha nad nekretninama
Stranica:
99.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Sve nekretnine, građevine i zemljišta, poljoprivredna i građevinska, koje nisu oporezive PDV-om, oporezive su porezom na promet nekretnina. To su situacije kada prodavatelj nije obveznik PDV-a (mali porezni obveznik, građani i dr.) ili kada je isporuka nekretnine za prodavatelja – poreznog obveznika oslobođena PDV-a. Točnije, to je u situaciji kada je kupac porezni obveznik, ali ne želi primjenu prijenosa porezne obveze ili kada prodavatelj nije porezni obveznik. U časopisu RRiF br. 10/21., str. 90, može se pročitati detaljnije o prometu nekretnina kada su oporezive PDV-om, a kada PPN-om. U nastavku članka objašnjavaju se porezne situacije kada je isporuka nekretnina oporeziva porezom na promet nekretnina i porezni položaj prometa nekretnina u postupku ovrhe.

  1. Uvod
  2. Predmet oporezivanja nekretnina prema Zakonu o PPN-u
  3. Porezni obveznik, osnovica i stopa poreza na promet nekretnina
  4. Nastanak porezne obveze, prijava i plaćanje PPN-a
  5. Porezna oslobođenja i olakšice
  6. Primjeri oporezivanja prometa nekretnina PPN-om
  7. Oporezivanje nekretnina u postupku ovrhe
Hashtags:
#GrađevinskoZemljište, #Nekretnine, #ObrazacPPN, #OvrhaNaNekretninama, #PorezNaPrometNekretnina