Porezom na promet nekretnina po deklaratornim sudskim odlukama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Porezom na promet nekretnina po deklaratornim sudskim odlukama
Stranica:
161.
Autor/i:
Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Sažetak:

      Deklaratornim sudskim odlukama utvrđuje se postojanje nekog prava ili nekog pravnog odnosa koji je postojao i prije donošenja te sudske odluke i neovisno o njoj. Tako se sudskom odlukom može utvrditi da je između dviju strana već prije došlo do prometa nekretnina.
      U ovom se članku daje osvrt na oporezivanje deklaratornih sudskih odluka porezom na promet nekretnina.

1. Uvod
2. Načini stjecanja nekretnine i nastanak porezne obveze prema odredbama ZOV-a i Zakona o PPN-u
3. Oporezivanje deklaratornih sudskih odluka porezom na promet nekretnina
4. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske o oporezivanju deklaratornih sudskih odluka
5. Poništenje nezakonitog rješenja
6. Zaključak

Hashtags:
#Porezi, #PorezNaPrometNekretnina