Oporezivanje isporuka građevina, rekonstruiranih građevina te njihovih dijelova i zemljišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Oporezivanje isporuka građevina, rekonstruiranih građevina te njihovih dijelova i zemljišta
Stranica:
92.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju 1. srpnja 2013. dobila odgodu za prilagodbu Zakona o PDV-u odredbama Direktive 2006/112/EZ u vezi s oporezivanjem nekretnina do 1. siječnja 2015. Od navedenog datuma porezni položaj prometa građevina ili njihovih dijelova te zemljišta značajno se promijenio. Danas su za određivanje poreznog položaja prometa građevina bitna dva kriterija, i to: jesu li građevine bile nastanjene odnosno korištene ili ne odnosno koliko je bilo razdoblje korištenja te građevine, te je li prodavatelj obveznik PDV-a ili nije u sustavu PDV-a.
      I isporuke zemljišta (svih vrsta, osim građevinskog) oslobođene su PDV-a, također uz mogućnost izbora za oporezivanje (isporuka između poreznih obveznika) te uz tuzemni prijenos porezne obveze.

1. Uvod
2. Porezni položaj isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se nalaze prema propisima o PDV-u
3. Porezni položaj prometa nekretnina prema Zakonu o porezu na promet nekretnina od 1. siječnja 2017. godine
4. Oporezivanje nekretnina u postupku ovrhe
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi, #Porezi, #PorezNaPrometNekretnina